facebook youtube zonerama logo instagram
 • Sopotnice
  Start v Sopotnici
 • Hrad Potštejn
  Hrad Potštejn
 • Domov pod hradem Žampach
  Start v areálu Domova pod hradem Žampach
 • Hrad Potštejn
  Hrad Potštejn
 • Hrad Litice
  Hrad Litice
 • Žampach
  Žampach
 • Chata Kamarád
 • Záměl
 • Slide P3h 9

Přes tři hrady 2012

Za velmi krásného počasí proběhl 5.května 2012 již 40. ročník pochodu Přes tři hrady a 28. ročník cyklojízdy Přes tři hrady na kole. Pořadatelé tajně doufali ve vysokou účast, a to se nakonec vyplnilo. Skutečnost předčila všechna očekávání.

Rekordu bylo, tak jako v loňském roce, dosaženo v absolutní účasti. Letos při 40. ročníku pořadatelé evidovali 7 519 účastníků. Dosavadní rekord v účasti z roku 2011 (7 071) byl překonán o 448 turistů. Letos se prezentovalo 1 014 cyklistů.

 

 Fotogalerii z akce můžete shlédnout na webu logo zonerama 

Když jsme začali v roce 1973 pořádat pochod Přes tři hrady, ani po deseti, či patnácti úspěšných ročnících, jsme nikdy nepomyslili na to, kolika ročníků se dočkáme. Rok šel za rokem a stále stejná parta členů odboru turistiky, později Klubu českých turistů, připravovala všechny ročníky. Měnil se čas, měnily se poměry, pochod se také postupně proměňoval. Přibyly trasy, přibyla cyklojízda Přes tři hrady na kole, přibývalo účastníků, změnilo se místo startu a cíle v Sopotnici, přibyla další startovní a cílová místa V Potštejně a na Žampachu. To vše by si vyžadovalo podrobnější zavzpomínání a zpracování, ale na to v tuto chvíli není čas. V průběhu těch let se čas od času objevily řeči, že už budeme s pochodem končit. My jsme však vždy odpovídali, že dokud budou lidé na náš pochod chodit, my budeme v jeho pořádání pokračovat. A lidí chodí stále více, takže podle slibu pokračujeme. A tak jsme s pochodem zestárli a už je tu 40. ročník!

Propagace pochodu
Propagace našeho pochodu byla letos masovější, to vzhledem jubilejnímu ročníku. Podrobnosti o pochodu jsou na našich webových stránkách. Byly vydány dvoje propozice. Jedny předběžné, aby bylo možné propagovat pochod na různých akcích z počátku roku (zahájení turistické sezony, REGIONTUR apod.). Vydány byly také plakáty v dostatečném počtu. Měly formát A4 a A3. Jak se blížil termín pochodu, objevovaly se v tisku informace o pochodu i obsáhlejší články. Především v regionálních Denících (Orlický a Rychnovský) a v Orlickém týdeníku (vychází v Rychnově nad Kněžnou dvakrát v týdnu). Orlický deník přinesl velkou informaci o 40. ročníku našeho pochodu s celou stránkou historických snímků v sobotu 5. května 2012, tedy v den pochodu. Největší propagací se nakonec ukázalo počasí, které přilákalo rekordní počet účastníků.

Průběh pochodu
Start a cíl pochodu se konal v Sopotnici na hřišti, jak už se děje po řadu let. V pátek se připravovalo vše potřebné. Večer pak byly postaveny stany. Obdobná příprava probíhala jak v Potštejně, tak na Žampachu. Tam však pracovali místní, jen za přispění a kontroly našeho předsedy. V pátek také proběhlo značení tras pochodu. Případné noclehy byly zajištěny na lyžařské chatě SK Humparek. Na hřišti připravovali také občerstvení fotbalisté.

Den pochodu – sobota 5. května 2012
V sobotu ráno jsme si, jako každoročně, museli přivstat. Na hřišti měli pořadatelé sraz už v 6,00 hod. Ráno bylo docela chladné a mlha. Teprve v průběhu dne se počasí vylepšovalo, až po odpolední slunečnou, velmi příjemnou pohodu. Byly rozmístěny informační panely, stoly pro vyplňování přihlášek, informační tabulky apod. Ve stanu usedaly dvojice pro prezentaci účastníků. Náš vlastní prodej suvenýrů se nacházel v samostatném stánku, kde vládla Adélka Lžičařová. Na hřiště se postupně nastěhovali prodejci se svými stánky, přijela rovněž agentura MAX 1, postavila podium, nafukovací bránu, skákací hrad pro děti.
To už také začali přicházet první turisté. Ještě jsme ani nedokončili všechny přípravy. Přivezl je vlak na zrušenou zastávku Sopotnice, přijížděli autobusy i vlastními auty. Postupem času se počet registrovaných účastníků zvyšoval. Pokladník p. Coufal st. každou hodinu zjišťoval aktuální počty přihlášených. V Sopotnici obešel dvojice u prezentace, telefonicky zjistil stav jak v Potštejně (Iva Zárybnická), tak na Žampachu (Míra Kuběnka). Situace se vyvíjela takto:

v 9,00 hod. v Sopotnici 1 862, v Potštejně 800, na Žampachu 310, celkem 2 972
v 10,00 hod. v Sopotnici 3 534, v Potštejně 1 990, na Žampachu 570 , celkem 6 094
v 11,00 hod. v Sopotnici 3 830, v Potštejně 2 666, na Žampachu 862, celkem 7 358

Jedenáctou hodinou však prezentace nekončila. Přicházeli stále opozdilí účastníci, ale zjišťování účasti ve 12,00 hod. však už neproběhlo. Konečný počet účastníků byl stanoven až v podvečer, po konečném sčítání.
Jelikož jsme letos očekávali stotisícího návštěvníka našeho pochodu, a od loňska chybělo pouhých 519 startujících, sledovali jsme od rána bedlivě, kdo bude tím šťastným jubilantem. Stotisícím startujícím (na 40 ročnících pochodu Přes tři hrady) se stal pan František Soukup, ročník narození 1937, z Ústí nad Orlicí, který šel pěší trasu 30 km. Od sponzora CK Kalousek získal poukaz na rekreační pobyt dle vlastního výběru.
Kromě toho bylo letos také vylosováno 10 startujících, kteří získali poukaz na let vrtulníkem nad trasami pochodu. Termín si sami mohli dohodnout se sponzorem letů firmou Hlaváček. V den konání letošního jubilejního ročníku pochodu se po loňských problémech nelétalo. Vylosováno bylo 5 účastníků ze Sopotnice, 3 z Potštejna a 2 ze Žampachu. Došlo ještě k jednomu vyhodnocení. Pořadatelé odměnili jednoho z nejvěrnějších účastníků pochodu. Byl jím p. Václav Lehký ze Žamberka, který se našeho pochodu, mimo dvou ročníků, zúčastnil pokaždé, a vždy šel trasu 50 km. To znamená, že za 38 ročníků našlapal úctyhodných 1 900 km. Všichni startující na letošním pochodu měli také možnost získat slevu na vstupném na hrady Potštejn a Litice, a také na rozhlednu ve Vrbici.
Po celý den v Sopotnici moderoval rozhlasem neúnavně dění a poskytoval informace, jako každoročně, p. Josef Diblík. V kanceláři pochodu se zdržovali pokladník Coufal st., pí Jaroslava Žďárská s pomocí p. ing. Josefa Hájka připravovala občerstvení pro pořadatele, Petr Lžičař ml. se staral o řádný průběh prezentace a Coufal ml. dohlížel na pořádek v prostoru vyplňování přihlášek. Předseda odboru Petr Lžičař st. se pohyboval po všech třech startovních místech a pendloval mezi Sopotnicí, Žampachem a Potštejnem. Zařizoval průběžně vše co bylo třeba a řešil operativně vzniklé problémy.

Ani letos nechyběla u jubilejního ročníku pochodu dvojice dokumentaristů - fotograf Stáňa Barvínek a kameraman Josef Hradecký. Po trasách pochodu je vlastním autem vozil Jan Hradecký. Stáňa dodal do archivu odboru spoustu snímků a Pepa Hradecký brzy předal natočené video.
Jubilejní pochod Přes tři hrady pořádal náš odbor ve spolupráci s obcemi Sopotnice, Potštejn a Domovem pod hradem Žampach. Zapojilo se opět občanské sdružení MÁ VLAST, MŮJ DOMOV ze Záměle. Ti připravili pro děti soutěže na tzv. Floriánkově stezce (Floriánek je místní vodník), a občerstvení i jiné atrakce v památné starobylé hospodě U Karla IV., kde prý tančil kralevic Karel při obléhání hradu Potštejn. Letošní pochod byl zařazen do akce Po stopách Pernštejnů. Z významných návštěvníků letošního pochodu můžeme jmenovat pouze radního kraje Pardubice JUDr. Miroslava Stejskala, který má v kraji na starosti cestovní ruch. Prošel si trasu 15 km a o pochodu se velmi pochvalně vyjádřil.
Pro potěšení a pohodu účastníků zajišťují pořadatelé do míst startu a cíle živou hudbu. Letos v Sopotnici hrála hudební skupina FC Sešlost Luďka Vinzense, v Potštejně skupina p. Macháčka z Kunvaldu a na Žampachu skupina Kalda Band. Před i po pochodu je pro účastníky příjemné posedět při dobré muzice. O občerstvení takového počtu účastníků je třeba se dobře postarat. Na to však už náš odbor nemá síly. Proto se tohoto úkolu velmi ochotně ujímají jiné organizace. V Sopotnici na hřišti už řadu let občerstvení velmi spolehlivě zařizuje fotbalový oddíl. Se zajištěním občerstvení pro tisíce hostů už má potřebné zkušenosti. V posledních letech se zapojují také sopotničtí hasiči, kteří nabízejí občerstvení v lese za Brnou, cestou z Potštejna do Litic. V Sopotnioci na hřišti prodávají vlastní koláče ženy z místního Klubu žen. O koláče je zpravidla velký zájem. Obdobné jako v Sopotnici je to s občerstvením i jinde. Pochodníci najdou občerstvení v kempu na Vochtánce, na hradě Potštejn, v místě startu a cíle na Bělisku v Potštejně, v Liticích občerstvení poskytuje pohostinství v Zátiší a na Žampachu ve svém areálu Domov pod hradem. Možnosti občerstvení turisté oceňují.

V Potštejně
V Potštejně je startovní a cílové místo zajišťováno ve spolupráci s tamním obecním úřadem, s jeho starostou p. Petrem Dostálem. Potštejn je výhodný pro ty účastníky, kteří chtějí jít kratší trasy, než nabízí Sopotnice. Jsou tam trasy n a 5, 9 a 13 km, nejsou odtud cyklotrasy. Po registraci se mohou rodiče s dětmi projít po Floriánkově stezce v Záměli. Vede tudy i bezbariérová trasa v délce 5 km. Letos jsme zajistili pro vozíčkáře mobilní WC. Centrem dění v Potštejně je prostor zvaný na Bělisku. Je tam prezentace, občerstvení, parkoviště, jsou tam atrakce pro děti i stánky prodejců. Hraje tam též zmiňovaná kapela a o ozvučení se tam stará p. Stanislav Vašátko, rodák sopotnický, žijící nyní v Žamberku. Hlavními pořadateli z našeho odboru jsou tam manželé Iva a Josef Zárybničtí. Další pomocníci na prezentaci a na kontrolách už jsou mimo sopotničtí. Letos byli turisté z Kostelce nad Orlicí na kontrole na hradě Potštejn p. Vilda Dvořák z CK Kudrna z Brna. Účastníků je v Potštejně dost. Lákají je kratší trasy. Turisté se cestou stavují na Vochtánce, kde se mohou občerstvit. Pro účastníky pochodu bylo na hrad Potštejn snížené vstupné. Někteří využili možnosti navštívit zámek v Potštejně.

V Liticích
Litice jsou jakousi křižovatkou pro pěší trasy vedoucí ze Sopotnice, tedy na 15, 30 a 50 km. Někdy tudy vede i nějaká cyklotrasa. Trasy pro cyklisty nejsou stálé, postupně se obměňují. Veškeré dění v Liticích je soustředěno do centra obce, u restaurace (penzionu) V zátiší. Tam je kontrola i občerstvení. Kontrolu tam již po řadu let zajišťuje sopotnický rodák p. Petr Martinec, jinak vedoucí tamní elektrárny. Pomáhá mu v tom jeho vlastní početná rodina. Někteří zájemci vyšlápnou kopec na hrad Litice. I letos tam měli slevu na vstupném. Také v Liticích byly letos nějaké pouťové atrakce pro děti.

Na Žampachu
Startovní a cílové místo bylo na Žampachu letos již pátým rokem (od roku 2008). Velmi dobrá spolupráce je tam s vedením Domova pod hradem Žampach, v jehož areálu (bývalý zámek) se vždy nachází start a cíl tamních pěších tras a cyklotras. Letos ze Žampachu startovaly pěší trasy 5, 12, 15 km a cyklotrasy od 20 do 60 km, včetně trasy 23 km pro horská kola. Byla tam kontrola pro pěší trasy 30 a 50 km, jakož i pro cyklotrasy na 30, 65, 85, 100 a 150 km. Bylo tam tedy dost živo. O vše se tam postarají zaměstnanci Domova, my tam posíláme jen jednu dvojici na prezentaci, tentokrát tam byl hlavní osobou Míra Kuběnka. Pracovníci Domova zajistí občerstvení, prodej suvenýrů, obsadí kontroly, pomohou při prezentaci i vydávání diplomů a medailí. Živá hudba už je tam pravidlem. Návštěvníci si mohou prohlédnout celý areál Domova, především jeho arboretum. Na kopec se zříceninou hradu Žampach asi mnoho pochodníků nevyšlape, z hradu jsou tam jen nepatrné zbytky. Po skončení pochodu a po jeho finančním vyhodnocení posíláme na konto Domova vždy dar ve výši 5 000,- Kč.

Lanšperk
Na Lanšperk vede ze Sopotnice pěší trasa na 50 km, kterou už chodí málo turistů. Kdysi, když jich chodívalo více, jsme tam posílali kontrolu. Už se to nevyplatí. Letos přes Lanšperk vedly některé cyklotrasy, jako na 65, 85, 100 a 150 km. Zpravidla tam bývá samokontrola. Zřícenina hradu Lanšperk je zachovalejší, je odtud pěkný výhled do údolí Tiché Orlice. O zříceninu pečuje občanské sdružení. Problémy bývali i se značením pěší trasy 50 km, protože není na celé trase možno využít stálé značení. To se nám snad ale podařilo. Letos se značením pomohl bývalý člen našeho odboru Pavel Mudruněk.

Závěr pochodu
Jubilejní ročník pochodu měl hladký průběh, konal se za krásného slunečného počasí a měl rekordní účast. O pohodě svědčí i to, že v cíli v Sopotnici i v Potštejně, stejně jako na Žampachu se pochodníci zdržovali, odpočívali, sdělovali si dojmy a dopřávali si nabízeného občerstvení. Tak tomu bylo až do večerních hodin. Později se na obloze objevily mraky, sluníčko se schovávalo a schylovalo se k dešti. Lidé postupně odjížděli domů. Také hudebníci balili své instrumenty. Počasí se však náhle zhoršilo, zadul vítr, popadaly panely a začalo pršet. Vše jsme ale na poslední chvíli stihli odvézt do bezpečí. A všichni jsme si mohli spokojeně oddechnout.