facebook youtube zonerama logo instagram

Zahraniční hory - Bosna a Hercegovina 2017

KČT, odbor Sopotnice pořádá tento zájezd ve dnech 30. června – 9. července 2017

Turistika s vysokohorskou tématikou v horských uskupeních Bosny a Hercegoviny, které nejednoho překvapí divokými pohořími s nekonečně zelenými loukami, kde spíše než na turisty narazíme na pasoucí se stáda ovcí a divokých koní.  V městěčkách s orientálním nádechem a pestrostí tržišť můžeme ochutnat turecké lahůdky a pravou bosenskou kávu.

Zdůvodu nízkého zájmu byl zájezd ZRUŠEN

 Program:

Turistické trasy jsou plánovány v pohořích Igman, Bjelašnica, Trebovič, Prenj. V plánu je návštěna bosenských pyramid u městěčka Visoko, prohlídka Sarajeva a Mostaru, návštěva vodopádů Kravica, mohutné vyvěračky Vrelo Bune a dalších zajímavostí.

Doprava: zájezdovým autobusem BOVA, který bude vypraven ze Sopotnice

     Počet účastníků: 40

     Cena zájezdu: 6 100 Kč

SLEVA 500 Kč pro ty zájemce, kteří se zúčastnili našeho zájezdu v roce 2016

Ve startovném jsou zahrnuty: náklady na dopravu, silniční poplatky, poplatky za parkovné a placené cesty, 7x poplatek za kemp, vstupné k vodopádům Kravica a organizační náklady.

Ubytování: ve vlastních stanech v kempech

Stravování: každý se stravuje sám z vlastních zásob, v autobuse bude možno zakoupit pivo, limo a kávu

bih-mostar

Přihlášky zasílejte do 30.3.2017 vyplněním následujícího formuláře:

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ

Přihláška je platná po potvrzeném přijetí a zaplacení vkladu na uvedenou adresu (složenkou, v hotovosti nebo platebním převodem na účet č.ú. 2500941412/2010 - uvádějte jméno)

Těšíme se na Vaši účast