facebook youtube zonerama logo instagram

45 let založení odboru KČT v Sopotnici

V neděli 3. listopadu 2019 se konala slavnostní členská schůze k příležitosti 45. výročí založení odboru turistiky v Sopotnici. Na setkání byli také pozváni zástupci spřátelených spolků a organizací.

Účastníci si připomněli historii vzniku klubu a pořádané akce za dobu jeho činnosti. Toto byla krásně připomenuto i dokumentárním filmem , který zpracoval Josef Hradecký. Dále měli všichni možnost si prohlédnou fotodokumentaci na vystavených panelech a náhlednou do zápisů kronik odboru. Současně bylo využito této chvíle i k ocenění jubilantů a  všichni účastníci obdrželi také pamětní list a upomínkovou sklenici. Závěrem bylo připraveno malé občerstvé a možnost si vzájemně popovídat.

 

Fotodokumentaci z akce naleznete zde:

logo zonerama